Detaylar

Açıklama


AGREGA  VE KIRMA TAŞ
Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl, kırmataş... gibi) agregalar olarak ikiye ayrılır.

Agregalarda aranan özellikler şunlardır:

  1. Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları,
  2. Zayıf taneler içermemeleri (deniz kabuğu, odun, kömür , su bünyesinde uzun süre kalmış malzeme... gibi)
  3. Basınca ve aşınmaya mukavemetli olmaları,
  4. Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri,
  5. Yassı ve uzun taneler içermemeleri,
  6. Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir.

Agreganın kirli (kil, silt, mil, toz,...) olması aderansı olumsuz etkilemekte, ayrıca bu küçük taneler su ihtiyacını da artırmaktadır. Beton agregalarında elek analizi, yassılık, özgül ağırlık ve su emme gibi deneyler uygun aralıklarla yapılarak kalite sürekliliği takip edilmelidir. Betonda kullanılacak agregalar TS 706 EN 12620'ye uygun olmalıdır.Özellikle yasanan afetler sonrası sorgulanan beton malzemesine büyük haksızlıkyapılmaktadır. Beton bir uygulamanın ürünüdür ve basarılı sonuç alınabilmesi için tüm zincir halkalarının saglam olması gerekmektedir. Beton popülerligini ve güvenilirligini,ancak standardlara uygun sekilde üretildiginde ve uygulandıgında koruyabilir. Aksi takdirde betonda su sızdırma olayı,beton yüzeyinde çatlaklık ve zamanla beton yüzeyinde kabarma gibi problemlerler karşımıza bir sorun şeklinde çıkmaktadır. Bu durum tüm yapı malzemeleri için geçerlidir.Bu nedenle ; Bina bir defa yapılır düşüncesiyle bir beton için en uygun izlenebilecek unsurlar ;

Çimento Sınıfı ve Miktarı Hızlı Üretim ve Döküm yerine teslimi Beton içerisinde kullanılan su miktarı ve Temizliği . Betonu oluşturan temel malzemelerden olan agreganın standartlara uygun olarak bilinen kırma taş ve su ile uzun süre temasta olduğu için kesinlikle  su yataklarından çıkarılan malzemeden uzak kalınması.ÇİMENTO + SU+ AGREGA  tam anlamıyla bağdaşması için  üretim yapıldıktan sonra karışımın yeterli miktarda yapılması gerekmektedir.